Η εταιρία «Αφοι Κωτσάκη Α.Ε» εμφανίζεται στην ελληνική αγορά
στα τέλη της 10ετίας του ' 50 και δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών. Από τα πρώτα της βήματα επιμένει
να συνδυάζει σταθερή ποιότητα και καλές τιμές, πνεύμα συνεργασίας
και υπευθυνότητα.

Σήμερα, πλησιάζοντας τα πενήντα χρόνια ζωής και με ιδιόκτητες πλέον εγκαταστάσεις 4000τ.μ, η «Αφοι Κωτσάκη Α.Ε» συνεχίζει να αναπτύσσεται, και να καλύπτει με ποιότητα σε όλη την Ελλάδα τις ανάγκες του μέσου νοικοκυριού σε ηλεκτρικές συσκευές.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ ΧΡΗΣΗΣ 2012